Swedish Numeral

Räkneord

GRUNDTAL
0 noll11 elva21 tjugoett/-en
1 ett12 tolv22 tjugotvå
2 två13 tretton23 tjugotre
3 tre14 fjorton24 tjugofyra
4 fyra15 femton25 tjugofem
5 fem16 sexton26 tjugosex
6 sex17 sjutton27 tjugosju
7 sju18 arton28 tjugoåtta
8 åtta19 nitton29 tjugonio
9 nio20 tjugo30 trettio
10 tio
40 fyrtio
50 femtio
60 sextio
70 sjuttio
80 åttio
90 nittio
100 hundra/ett hundra
101 hundra en/ett
200 tvåhundra
1,000 tusen/ett tusen
1,000,000 en miljon
Прокрутить вверх

Swedish
Language
Courses